Støberi til bronzeafstøbning og meget mere

Hovedsageligt beskæftiger støberiet sig med støbning af skulpturer og figurer i bronze og andre metaller.

Vi støber nye skulpturer, samt restaurerer og foretager løbende vedligeholdelse af vores kulturarv.

Broncestøberiet er det største af sin art i Skandinavien, og vi er i stand til at håndtere selv meget store emner.

Cire-perdue-støbeteknik

Når vi støber i bronze og andre metaller bruges Cire-perdue-støbeteknik (tabt-voks-metoden). Det betyder, at der reelt ikke er noget begrænsning for, hvilke opgaver Broncestøberiet kan påtage sig, hverken hvad angår størrelse, materialer eller kompleksitet.

Bronzetøbning af store emner

Skulpturer kan støbes hele eller i dele op til 230 x 150 x 100 cm. i volumen. Støberiet har en smeltekapacitet på 800 kg. bronze. Til dato er de største værker 56 m2 støbt overflade og 108 m2 konstrueret bronzeplade. Sagt anderledes er vi i stand til at støbe mandshøje figurer i en støbning.

Støbning af komplicerede emner

Fordelen ved at anvende ’tabt-voks-metoden’ er, at vi kan støbe meget komplicerede emner og samtidig bevare overfladestrukturer, så som kanter, streger, klatter, fingeraftryk mm. Ligesom vi har muligheden for at støbe relativt store emner med en tynd godstykkelse på 2.- 5. mm.

Alle materialer kan bruges som model

Der er ingen begrænsninger i hvilke materialer, der kan bruges til at skabe en model til støbning. Det kan eksempelvis være ler, gips, voks, plastilina, træ, polyester, sten, knogler, papir m.v. Modeller i brandbare og delvist brandbare materialer kan vi støbe direkte.

Vores støberi beskæftiger sig med

 • Afformning i silikone og gips
 • Støbning i bronze og andre metaller af skulpturer og figurer
 • Støbning i gips af skulpturer og figurer
 • Cementafstøbninger
 • Konstruktion af skulpturer i bronzeplader
 • Konstruktion af arkitektoniske elementer
 • Restaureringsopgaver  – reparation, afrensning, ompatinering
 • Vedligeholdelse af eksisterende skulpturer
 • Modelopsætning  efter skitser/tegninger
 • Modelop- og nedsætning efter eksisterende skulpturer
 • Bronzeplader med inskription
Læs mere

Hvem er vi?

Broncestøberiet bygger på mere end 60 års erfaring inden for støbning af skulpturer. Vi arbejder med udgangspunkt i 150 års dansk skulptur-støbetradition, der er direkte overleveret fra håndværker til håndværker. Broncestøberiet sætter en ære i at videreudvikle teknikkerne og raffinere håndværket.

Broncestøberiet drives af bronzestøber Peter Jensen, der er anden generation af bronzestøbere i familien.

Broncestøberiet beskæftiger ca. 10 medarbejdere, der alle er håndværkere og specialister inden for områderne stukkatør, ciselør og bronzestøber. Medarbejderne har solid erfaring, der er bygget op gennem mange års ansættelse i virksomheden.

Peter Jensen, ejer af Broncestøberiet

Bronzestøber, Peter Jensen er anerkendt nationalt som internationalt for hans håndværksmæssige kunnen, og hans lyst til at udvikle støberihåndværket. Han er respekteret for at indsamle viden om det gamle håndværk samtidig med, at han bestandigt forsøger at forbedre de tusinde år gamle teknikker.

Siden 90’erne, hvor Peter Jensen overtog driften af støberiet, har han gradvist udvidet støberiets kapacitet og har udfordret støbeteknikkerne i forhold til øget volumen i den enkelte støbning. En væsentlig drivkraft for Peter har været at udvikle støbeteknikken, så den modsvarer den moderne billedkunsts krav. Det har bl.a. betydet, at Broncestøberiet har dygtiggjort sig indenfor støbning efter forskellige materialer.

Peter Jensen modtog i 2008 Det Danske akademiråd Thorvald Bindesbøll Medaljen med følgende begrundelse: “På grund af bronzestøber Peter Jensens store håndværksmæssige kunnen, støberiets evne til både at arbejde for kulturarven og indgå et inspirerende samarbejde og udvikle håndværket sammen med den nye kunst, tildeles han Thorvald Bindesbøll Medaljen.”

Siden 1986 har Peter Jensen undervist på Det Kongelige Danske Kunstakademis billedhuggerskole i Cire-perdue støbning. I samarbejde med Billedhuggerskolen har Peter Jensen samtidig afholdt flere workshops gennem årene.

Familieforetagende

Støberiet er et familieforetagende med engagement og atmosfære. De fleste af de ansatte har været med i mange år, og har dermed stor erfaring. Støberiets grundlægger Leif Jensens søn, Peter Jensen, driver i dag virksomheden, mens hans døtre varetager funktioner på støberiets kontor.

Læs mere

Broncestøberiets Historie

At Broncestøberiet i dag er det største af sin art i Skandinavien lå ikke umiddelbart i kortene. Det startede i det små tilbage i 1971.

En kreds af billedhuggere opfordrede Leif Jensen og hans kone Jytte Jensen til at starte et støberi og Broncestøberiet blev en realitet den 1. februar 1971 i en baggård i Ryesgade i København.

Støbemetoden Cire-perdue

Broncestøber Leif Jensen var uddannet hos Kgl. Hof Broncestøber Laurids Rasmussen. Han var med til at genoptage støbemetoden Cire-perdue i Danmark, og da det nye Cire-perdue støberi i København, Danske Billedhuggeres Broncestøberi åbnede i 1963 blev Leif Jensen ansat, og var i en årrække den daglige leder af værkstedet.

70’erne og 80’erne, samlingssted for danske billedhuggere

Leif havde et stort netværk af billedhuggere omkring sig, der fulgte med ham, da han grundlagde Broncestøberiet. Støberiet voksede og blev et omdrejningspunkt for en række danske billedhuggere i 70’erne og 80’erne.

I 1991 modtog Leif Jensen “Billedhugger Gottfred Eickhoff & hustru Gerda Eickhoffs Fond” hæders-legat for sin indsats indenfor skulpturstøbning. Leif Jensen underviste gennem 25 år på Det Kongelige Danske Kunstakademis billedhuggerskole i Cire-perdue støbning.

90’erne, generationsskifte og vokseværk

I 1996 overtog sønnen Peter Jensen ledelsen af Broncestøberiet. I årene her efter udvidede bronzestøber Peter Jensen gradvist støberiets kapacitet.  I dag har støberiet en smeltekapacitet på 800 kg. bronze, og kan støbe emner med én overflade på op til 16 m2 på én gang.

I samme periode udviklede Broncestøberiet to mobile værksteder, der gør det muligt at foretage omfattende arbejde med skulpturerne på stedet.

Læs mere

Tilbud/Rådgivning

Broncestøberiet giver altid uforpligtende tilbud efter fotos, tegninger eller skitser med mål inden påbegyndelse af en arbejdsopgave.

Broncestøberiet udfører eller giver råd og vejledning til tekniske løsninger. Det kan være armering, fastgørelse, fundament, tyverisikring etc.

Send en beskrivelse af opgaven til vores mail pj@ljbronce.dk, hvis du/I ønsker et uforpligtende tilbud eller har brug for råd og vejledning.

Vores salgs- og leveringsbetingelser kan læses her

 

Find de rette samarbejdspartnere

Broncestøberiet indgår gerne i samarbejde med andre involverede parter omkring en støbeopgave.

Vi har gennem årene opbygget et godt kontaktnet af smedefirmaer, stenhuggere, forgyldere, gravører, billedhuggerkonsulenter, ingeniører, arkitekter, konservatorer og professionelle 3D-printere.

Vi er altid behjælpelige med at skabe forbindelse til de rette samarbejdspartnere.

Tyverisikring

Broncestøberiet påtager sig, at stå for opsætning af skulpturer på deres blivende plads. F.eks. fastgøres skulpturer til soklen/fundamentet med bronze- eller stålankre, som limes fast eller støbes ned i basis.

Broncestøberiet kan montere diskrete tyverialarmer i skulpturer. Enten trådløse eller med 230 V kabel. I samarbejde med sikringsfirmaer og elektrikere indsættes elektronik og alarmer i skulpturer som sikring mod hærværk og tyveri

Læs mere

Referencer

Kundekredsen breder sig over hele Norden og store dele af Europa samt USA. Berøringsfladen er mere end 1000 kunstnere og billedhuggere fra ind- og udland.

Broncestøberiet har udført monumentale opgaver, der er opstillet i Skandinavien, Færøerne, Grønland, Island, England, Tyskland, Australien, Japan, USA og Canada

Støberiet har udført opgaver for bl.a.:

 • Statens Kunstfond
 • Nationalmuseer, andre museer og fonde
 • Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
 • Kulturarvsstyrelsen
 • Ministeriet for Ligestilling og Kirke
 • Mange af landets kommuner & regioner
 • Gallerier, erhvervsvirksomheder, private kunder, foreninger m.fl.
Læs mere

Galleri

gallery index Bronceskulptur Bronceskulptur på afgangsudstillingen på Charlottenborg. Skulpturen er støbt i forbindelse med Broncestøber Peter Jensens kursus i bronzestøbning på skolen, 2015. 
Billedhugger Fredrik Tydén Havelåge Havelåge til Vejen Kunstmuseums nye parkanlæg, 2015. Billedhugger Marianne Jørgensen. Foto: Marianne Jørgensen Monument Frode Jakobsen Nykøbing Mors. H.4 B.13 D.8 meter 2011. Billedhugger Hein Heinsen. Foto: Hein Heinsen Monument Frode Jakobsen Monument Frode Jakobsen, Nykøbing Mors 
H.400 B.1300 D.800 cm. 2011.
Billedhugger Hein Heinsen
Foto: Hein Heinsen Stol H. 90 x 44 x 39 cm. 2014.
Designer Ditte Hammerstrøm.
Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen
www.hammerstroem.dk Stol#Bronze Chair H. 90 x 44 x 39 cm. 2014.
Designer Ditte Hammerstrøm. Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen
www.hammerstroem.dk STOL ”Third Draft” H. 88 B. 45 D. 45 cm. 2012. Designer Ditte Hammerstrøm. 
Model i træ og snore – støbt direkte. Foto: Petra Bindel.
www.hammerstroem.dk Fugl og Hvalansigt Fugl, direkte støbning af død fugl. Hvalansigt H. 20 B. 28 L. 48 cm, 2014. Billedhugger Emil W. Hertz. 
Foto: Emil West Hertz.

http://susanneottesen.dk/artists/show/71 Western Lands Direkte støbninger i bronce af naturlige materialer. Billedhugger Emil W. Hertz. Foto: Emil West Hertz.

http://susanneottesen.dk/artists/show/71 Blodmeridian, Grenansigt og Ansigt Direkte støbninger i bronce af naturlige materialer. Billedhugger Emil W. Hertz. Foto: Emil West Hertz.

http://susanneottesen.dk/artists/show/71 ”Granitdansen” ”Granitdansen”
H.40 cm. 2012
Billedhugger Jens Peter Kellermann
Foto: Jens Peter Kellermann

www.billedhugger-kellermann.dk ”Broncedraperinger-5” ”Broncedraperinger-5”
H.38 og H.39 cm. 2012
Billedhugger Jens Peter Kellermann
Foto: Jens Peter Kellermann

www.billedhugger-kellermann.dk High Five Borups Plads i Silkeborg. H.750 B.442 D.195 cm. 2008
Billedhugger Frode Steinicke. 
Opbygget i tinbronceplader efter model i 1:20 og CAD tegninger. Skulpturen fremstillet i tæt samarbejde med billedhugger Frode Steinicke. Foto: Frode Steinicke.

www.frodesteinicke.dk ”MØRKE/ LYS”, altertavle i Videbæk Kirke H. 375 B. 475 D. 20 cm. 2010. Billedhugger Erland Knudssøn Madsen. 
Broncestøberiet har udført patineringsarbejde på de formede messing- og kobberplader til altertavlen. Foto: Erland Knudssøn Madsen. Naturfænomener ”Vækstmåler” Ca. H. 20 cm. 2012-13. Billedhugger Erland Knudssøn Madsen. Foto: Erland Knudssøn Madsen. Naturfænomener ”Strålebundt” Naturfænomener ”Strålebundt” 
Ca. H. 20 cm. 2012-13.
Billedhugger Erland Knudssøn Madsen
Foto: Erland Knudssøn Madsen The Culture Ride H.120 x 70 x 40 cm. 2012. Billedhugger Michael Kvium. 
Foto: Anders Sune Berg Nattergalen H.230 B.287 D.168 cm. 2012. Billedhugger Bjørn Nørgaard.
Hyldetræ støbt direkte, forgyldt.
Foto: Stine Heger.

www.bjoernnoergaard.dk Praktikpladsprisen H. 21 x 15,5 x 15,5 cm. 2010. Billedhugger Bjørn Nørgaard. Foto: Stine Heger

www.bjoernnoergaard.dk Kommer og går H. 32 x 200 cm. 2012. Billedhugger Kathrine Schrøder Moseholm.
Foto: Erling Lykke Jeppesen.

Direkte støbning i aluminium. Se billedhugger Kathrine Schrøder Moseholms egne optagelser fra støbedagen.

www.buste.dk Modlys H. 60 x 240 cm. 2012. Billedhugger Kathrine Scrhøder Moseholm.
Foto: Erling Lykke Jeppesen.
Direkte støbning i aluminium. Se billedhugger Kathrine Schrøder egne optagelser fra støbedagen.
www.buste.dk Stående pige med kjole H.107 cm. 2011. Billedhugger Kathrine Schrøder Moseholm. Foto: Erling Lykke Jeppesen Afskærmning af runestenene i Jelling H. 3,2 B.2 L.5,5 M. - H.2,4 B.1,2 L.2,6 M., 2011. Arkitekt NOBEL arkitekter. 
Broncestøberiet har modeleret og støbt 56m2 overflade. Støbt i formater op til 2,3 x 1,5 m. Tagene er konstrueret i tinbronceplader. Foto: Broncestøberiet

www.nobel.dk
www.jelling.dk Afskærmning af runestenene i Jelling H. 3,2 B.2 L.5,5 M. - H.2,4 B.1,2 L.2,6 M., 2011. Arkitekt NOBEL arkitekter. 
Broncestøberiet har modeleret og støbt 56m2 overflade. Støbt i formater op til 2,3 x 1,5 m. Tagene er konstrueret i tinbronceplader. Foto: Nobel arkitekter Kvinde - vasker hår H.52 x 42 x 55 cm. 2011. Billedhugger Lisbeth Nielsen. Foto: Ole Haupt.

www.lisbeth-skulptur.dk Kamilla tager et skridt H.87 x 32 x 37 cm. 2011. Billedhugger Lisbeth Nielsen. Foto: Ole Haupt.

www.lisbeth-skulptur.dk Maria Magdalene H.100 x 32 x 37 cm. 2011. Billedhugger Lisbeth Nielsen. Foto: Ole Haupt.

www.lisbeth-skulptur.dk ”Pigerne i lufthavnen” Opstillet i Terminal 3, Københavns Lufthavn 2000. Billedhugger Hanne Varming. Foto: Mike Lamb.

www.hannevarming.dk ”Pigerne i lufthavnen” Opstillet i Terminal 3, Københavns Lufthavn 2000. Billedhugger Hanne Varming. Foto: Mike Lamb.

www.hannevarming.dk ”Stablet 1997-98” Søndersø, Fyn 2001. H. 215 B. 100 D. 75 cm. Billedhugger Bent Sørensen. Foto: Mike Lamb. Skydeport til Galleri K Pilestræde, København. H. 745 B.360 cm. 2006. tegnet af PLH Arkitekter A/S. 

Strukturen i broncepladerne er opstået ved at broncen er hældt direkte i åbne forme. Foto: Broncestøberiet

www.plh.dk Skulptur Århus Arkitektskole. H. 310 x 170 x 375 cm. Støbt i aluminium og opstillet 2000. Billedhugger Hein Heinsen. Foto: Mike Lamb. ”Prometheus” H. 65 B. 100 L. 170 cm. 1996. Billedhugger Bjørn Poulsen. Foto: Bent Ryberg.

www.bjornpoulsen.dk Hestesaddel 2000. Billedhugger Poul Isbak. Foto: Mike Lamb.

www.poulisbak.dk Helle, Stine, Marie 2000. Billedhugger Hans Pauli Olsen. Foto: Bent Ryberg.

www.hanspauliolsen.dk Udsmykning Axeltorv København 1991. Billedhugger Mogens Møller. Foto: Per Bak Jensen. Århus maske 2002. Billedhugger Jette Vohlert.

Masken modelleret direkte i voksplader til støbning i bronce. Foto: Broncestøberiet. Henry Moore Skulptur af billedhugger Henry Moore, ved A.P. Møllers hovedsæde i København. Broncestøberiet udfører løbende afrensning og genpatinering af skulpturen for at bevare dens oprindelige udtryk. Foto: Mike Lamb. GEFIONSPRINGVANDET København, opsat 1908. H.450 cm. Billedhugger Anders Bundgaard.
Broncestøberiet har i 2003 kemisk afrenset kalk af alle bronceskulpturer fra Gefionspringvandet og derefter genpatineret disse.
Foto: Rasmus Grandelag. Æske - Krukke Billedhugger Jannik Seidelin. Foto: Jannik Seidelin.

Jannik Seidelin ”GRANTRÆER” Udsmykning Ollerup. H.260 Dia.150 og H.230 Dia.120 cm. 2005.
Maler/billedhugger Stig Brøgger. 
Grantræer hentet i skoven og støbt direkte. Opsat på 7 meter høj betonsokkel i Ollerup. Foto: Stig Brøgger. BIO - skulpturer Biocenter, Københavns Universitet. H. 280 Dia.30 cm. og H. 280 Dia.50 cm. 2010. Billedhugger Lone Høyer Hansen. Foto: Lone Høyer Hansen.

www.lonehoyerhansen.dk Sort Søjle Søndergaardsparken, Ballerup Kommune. H. 468 x 162 x 131 cm. 2012. Biledhugger Sophia Kalkau. Foto: Sophia Kalkau.

www.kalkau.dk BIO - skulpturer Biocenter, Københavns Universitet. H.70 B.110 D.70 cm. 2008.
Billedhugger Lone Høyer Hansen. Foto: Lone Høyer Hansen.

www.lonehoyerhansen.dk Den store udveksler Ørestad Syd, København. H. 7,4 x 3 meter - spiral L. 16 meter 2005. Billedhugger Hein Heinsen. Foto: Broncestøberiet Skulptur 89 H. 92 B. 75 D. 65 cm. 1989. Billedhugger Hein Heinsen. Foto: Hein Heinsen. Pepe Gestapo Søndergaardsparken, Ballerup Kommune. H.245 B.133 D.70 cm. 2012. Billedhugger Thomas Poulsen/FOS. Foto: Thomas Poulsen.

www.socialdesign.dk Et Stykke Papir Søndergaardsparken, Ballerup Kommune. H. 260 x 160 x 50 cm. 2012. Billedhugger Tove Storch. Foto Ole Storch Etageri Søndergaardsparken, Ballerup Kommune. H. 800 x 50 x 50 cm. Billedhugger Martin Erik Andersen. Foto: Martin Erik Andersen Etageri Søndergaardsparken, Ballerup Kommune. H. 800 x 50 x 50 cm. Billedhugger Martin Erik Andersen. Foto: Martin Erik Andersen Etageri