Procesforløb ved støbning af bronzeskulptur

Når en billedhugger har skabt en skulptur til støbning, leveres den til Broncestøberiet og håndværkerne tager fat i deres del af arbejdsopgaven.

Skulpturen skal afformes, der skal laves voksaftryk, det skal glødes ud og støbes inden ciselering og patinering.

Model i ikke brandbart materiale

Følgende er en beskrivelse af processen med at støbe en model i ikke brandbart materiale.

1. Klargøring af voksmodel

Den negative form af modellen fremstilles som oftest ved at spartle silikone på hele overfladen i en tykkelse af min. 5 mm. Uden på silikoneformen laves støttekapper i mindre dele af gips, der armeres med lærred og jern. Efterfølgende fjernes gipskapperne og silikoneaftrykket fra modellen. Disse samles igen uden model og der er nu fremstillet en negativ form af kunstværket.

I den negative form fyldes ca. 70o C. varm voks. På grund af temperaturforskellen mellem form og voks størkner voksen mod formen og efter ca. 1 minut tømmes formen for det resterende flydende voks. Således opstår en skal af voks på ca. 3-5 mm. i formen. Dette er en tro kopi af modellen. Voksmodellen fyldes op med et kernemateriale bestående af knust brændt ler og gips rørt op i vand.

Den negative form fjernes og kopien/voksmodellen er nu klar.

2. Udglødning

Herefter bankes kernestyr igennem voksmodellen og denne opbygges med et system af voksstøbekanaler og luftafgange.

Voksmodellen påføres et tyndt flydende lag, en blanding af finkornet brændt ler og gips. Derefter opbygges en kasse omkring voksmodellen, som fyldes med formmateriale. Når materialet er hærdet, fjernes kassen og formen er nu klar til udglødning i en ovn ved 600o C. i op til 14 dage afhængig af størrelse. Ved udglødningen fordamper vandet fra formmaterialet og vigtigst af alt, voksen brænder væk og der opstår et hulrum i formen.

3. Støbning i bronze eller andet metal

Efter udglødningen af formen er den skør som marengs. Den armeres derfor igen inden støbning med plader og jernskinner. Bronzen eller et andet metal, hældes i formen – i hulrummet, hvor voksen har været. Efter støbning bankes formmaterialet væk, kernematerialet bores ud, kernestyr fjernes og støbekanaler skæres af.

4. Færdiggørelse

Til sidst svejses og ciseleres hullerne fra kernestyr og kanaler. Skulpturer støbt i flere dele svejses sammen og ciseleres, så svejsesømmene bliver usynlige og ligner resten af værkets overflade.

Patineringen af skulpturen er en behandling af overfladen, hvorved metallet farves. Dette sker ved brug af diverse kemikalier, der påsmøres skulpturen enten varmt eller koldt.

Model i brandbart materiale

Når man støber efter modeller i brandbart materiale, gør samme proces sig gældende, dog springer man skabelsen af formen over. I stedet pakkes mere eller mindre brandbare emner ind i formmateriale og udglødes direkte i stedet for voksmodeller – en mulighed for om end endnu større ægthed til modellen opnås herved.

 

Læs mere

Skulptur restaurering og vedligehold

Ofte får Broncestøberiet gamle skulpturer til restaurering, afrensning og ompatinering.

Mange gamle mindesmærker, monumenter og skulpturer i Danmark er ved at nå en alder, hvor deres jernfastgørelser og afstivninger er tæret og samlingerne revnet af tidens tand. Vi udskifter f.eks. fastgørelserne med rustfrit stål og eller bronze.

Vi arbejder på stedet

Broncestøberiet råder over to fuldt udstyrede mobilværksteder og tilhørende kranbiler, som gør, at vi ofte rykker ud og udfører restaurering og vedligeholdelse på stedet, og derved undgår, at skulpturerne skal flyttes.

Respekt for datidens udtryk

Skulpturer restaureres med en teknik, der svarer til den enkelte skulpturs alder, således at skulpturen håndværksmæssige udtryk bevares.
Ligeledes er der mulighed for nystøbning af tærede skulpturdele som samles med den oprindelige skulptur.

Genmodellering og nystøbning

Ved stærkt eroderede udsmykninger og skulpturer har Broncestøberiet kompetence til at genmodellere og nystøbe. Dette gælder også for skulpturer, figurer, monumenter og mindesmærker i andre metaller og gips, cement mv.

Vedligeholdelse af kulturarv

Ved periodisk afvaskning, genpatinering og eventuel polering af udendørsskulpturer kan aflejringer fra forurening undgås. Broncestøberiet udfører flere vedligeholdelsesopgaver omkring forskellige
monumenter.

Graffiti og overmalinger kan afrenses og værkerne genpatineres.

Læs mere

Modellering og konstruktion

Ud fra et skitsemateriale fra kunstneren kan Broncestøberiet forstørre eller formindske skulpturer.

Oplægget til dette modelarbejde kan være tegninger, eksisterende skulpturer/figurer og/eller fotos.

Af og til kan det betale sig at konstruere skulpturen i bronzeplader fremfor at støbe den.

Modellering

Når en kunstner kommer med en tegning, en skitse eller fx et foto modellerer Broncestøberiet, skulpturen i et givent størrelsesforhold. Samme metode anvender vi, når vi skal genskabe forsvundne skulpturer.

Modelarbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem kunstneren og Broncestøberiet.

I andre tilfælde er Broncestøberiet behjælpelig med opbygning af stativer til større modelarbejder.

Konstruktion i bronzeplader

I tilfælde, hvor man skal opnå et skarpt og rent udtryk, kan det betale sig at konstruere skulpturen i bronzeplader.  Det sker ved at bearbejde, bukke og svejse bronzeplader.

Broncestøberiet konstruerer af og til dele af en skulptur, og sætter dem senere sammen med støbte dele. Dette giver mening, når fx dele af skulpturen er organisk, mens andre dele skal fremstå helt rene og skarpe. Visse udtryk opnås bedst ved at konstruere hele skulpturen.

Konstruerede skulpturer har samme holdbarhed som støbte skulpturer. Konstruktion af elementer eller hele skulpturer er ofte økonomisk billigere end at støbe.

Læs mere

Åbent værksted

Mange billedhuggere følger deres værker gennem hele arbejdsprocessen. Skabelsen af skulpturerne foregår ofte i tæt dialog mellem kunstnerne/kunderne og støberiets medarbejdere.

Ofte kommer kunstnerne på støberiet for at gense, retouchere og signere deres voksmodeller, ligesom de har mulighed for helt eller delvist selv at udføre færdiggørelsesarbejdet/ciseleringen af deres nystøbte bronzeafstøbninger.

Samarbejde med kunstneren

Patinering af den færdige bronzeafstøbning er en proces, der sker i tæt samarbejde mellem støberiets medarbejdere og kunstneren.

Hvis modellen af et kunstværk er for stor eller for sårbar til at transportere til Broncestøberiet, tager stukkatørerne ud til opgaven og afformer den hos kunstneren. De negative forme kommer herefter til støberiet for den videre proces.

Læs mere

Proces Galleri

gallery index Reparations opgave ved Rosenborg Slot Broncestøber Peter Jensen Besigtiger arbejdsopgave for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ved Rosenborg Slot, november 2014. Foto: Mette Marciniak Kors til Østerhåb kirke H. 129 x 80 x 8 cm. 2013.
Fremstilling af voksmodel af kors til brug for støbning i glas. Billedhugger Lene Bødker. 
Foto: Gert Kærlund Andersen
www.lenebodker.dk ”Den lille Havfrue” Langelinie, København. Billedhugger Edvard Eriksen. 
I 2003 blev ”Den lille Havfrue” atter udsat for hærværk. Skulpturen blev sprængt af stenen med sprængstof. Foruden et omfattende reparationsarbejde måtte Broncestøberiet støbe nye knæ til havfruen. De nye knæ blev støbt af broncen fra de itusprængte originale knæ, således at ”Den lille havfrue” stadig er i samme broncelegering som oprindeligt.
Foto: Broncestøberiet ”Den lille Havfrue” Langelinie, København. Billedhugger Edvard Eriksen. 
I 2003 blev ”Den lille Havfrue” atter udsat for hærværk. Skulpturen blev sprængt af stenen med sprængstof. Foruden et omfattende reparationsarbejde måtte Broncestøberiet støbe nye knæ til havfruen. De nye knæ blev støbt af broncen fra de itusprængte originale knæ, således at ”Den lille havfrue” stadig er i samme broncelegering som oprindeligt.
Foto: Broncestøberiet ”Den lille Havfrue” Langelinje,København
Billedhugger Edvard Eriksen. Reparation efter hærværk 1998 hvor hovedet blev savet af. Foto: Ruddi Christensen Skydeport til Galleri K Skydeport til Galleri K, Pilestræde
H. 745 B.180 cm. 2006
tegnet af PLH Arkitekter A/S
Foto: Broncestøberiet

Skydeporten er fremstillet af bronceplader.
Strukturen i broncepladerne er opstået ved at broncen er hældt direkte i åbne forme.

www.plh.dk GEFIONSPRINGVANDET København, opsat 1908. H.450 cm. Billedhugger Anders Bundgaard.
Broncestøberiet har i 2003 kemisk afrenset kalk af alle bronceskulpturer fra Gefionspringvandet og derefter genpatineret disse, samt udskiftet den gamle jernforankring med ny forankring i stål. Foto: Broncestøberiet. ”Mål” Gruppe af fodboldspillere. Billedhugger Knud Nellemose
Forstørret efter skitse 1:5 På billedet ses en af gruppens tre figurer under opsætning, 1993. Foto: Broncestøberiet H. C. Andersen Modellering af H. C. Andersen figur (80 % str.) efter skitse og foto af H.C. Andersen figuren af billedhugger Henry Luckow-Nielsen. Bronceafstøbningen opstillet i Tivoli Japan, Kurashiki 1997. Billedhugger Ole Bunton og Aage Leif Nielsen
Foto: Ole Bunton Rytterstatue af Frederik d.V Amalienborg Slotsplads, opsat 1771. Billedhugger Jacques-Francois-Joseph Saly.

I forbindelse med restaurering af broncefiguren har Broncestøberiet udført siliconeform og sikkerhedskopi i gips af rytterstatuen, samt en afrensning og restaurering af tekst tavlerne, som efter forgyldning af bogstaverne, er genopsat på soklen.
Afformningen foregik på slotspladsen og gipsafstøbningen blev derefter udført på Broncestøberiet, 1997-1998. Foto: Broncestøberiet Rytterstatue af Frederik d.V Amalienborg Slotsplads, opsat 1771. Billedhugger Jacques-Francois-Joseph Saly.

I forbindelse med restaurering af broncefiguren har Broncestøberiet udført siliconeform og sikkerhedskopi i gips af rytterstatuen, samt en afrensning og restaurering af tekst tavlerne, som efter forgyldning af bogstaverne, er genopsat på soklen.
Afformningen foregik på slotspladsen og gipsafstøbningen blev derefter udført på Broncestøberiet, 1997-1998. Foto: Broncestøberiet Modelarbejde for billedhugger Mogens Møller. Trækning af vase i gips til udsmykning til Ollerup. H.230 B.95 cm. 2004.

Broncestøberiet har værktøj til at trække emner i gips op til 4 x 2 meter. Foto: Broncestøberiet Modelarbejde for billedhugger Mogens Møller. Trækning af vase i gips til udsmykning til Ollerup. H.230 B.95 cm. 2004.

Broncestøberiet har værktøj til at trække emner i gips op til 4 x 2 meter. Foto: Broncestøberiet Voksmodelarbejde omkring billedhugger Ole Broagers udsmykningsopgave til Medicinerhuset i Aalborg.
Foto: Broncestøberiet. Ciseleringsarbrejde på bronceskulpturdele til billedhugger Ole Broagers udsmykningsopgave til Medicinerhuset i Aalborg.
Foto: Broncestøberiet. Skulpturgruppe Billedhugger Ole Broagers udsmykningsopgave til Medicinerhuset i Aalborg 2006. Foto: Eva Öhrling ”High Five” Borups Plads i Silkeborg. H.750 B.442 D.195 cm. 2008. Billedhugger Frode Steinicke.

Opbygning i tinbronceplader efter model i 1:20 og CAD tegninger. Skulpturen fremstillet i tæt samarbejde med billedhugger Frode Steinicke. Foto: Frode Steinicke.

www.frodesteinicke.dk

Video Galleri

 

Proces                                                                                                                                          Afformning af modeldel i gips.

Voksaftryk af del af skulptur ved dypning i vokskar.
Broncestøbning af skulptur med 480 kg. Digle.

Ciselering af svejsehul efter søm i bronceskulpturdel.
Direkte støbning i aluminium.
Se billedhugger Kathrine Schrøder Moseholms egne optagelser fra støbedagen.
Kursus i bronzestøbning, 2015
I anledning af Bronzestøber Peter Jensens 30 års jubilæum d. 7. januar 2015, forærede han et bronze-kursus til Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedhuggerskolen Charlottenborg.
I løbet af det 2½ måned lange kursus støbte Peter og de studerende bl.a. en større skulptur med 180 kg. smeltet bronze og 3 håndholdte digler. Se video af støbningen her
“Dansk håndværk – oldschool eller supercool? (4:4)”
DRK sendte d. 15. oktober 2013 udsendelsen om Broncestøber Peter Jensen.
Lurerne, 2013
Broncestøberiet har for Arkæologisk Museum ved universitet i Stavanger, Norge, ved Jens Chr. Kloster og Gaute Vikdal støbt de første broncelurer siden broncealderen. Lurerne skal bruges som det de var – musikinstrumenter.
Video: Broncestøberiet